Trong thời đại phát triển công nghệ 4.0, các hình thức quảng cáo truyền thống bằng giấy hoặc TV dường như không còn hiệu quả trong việc truyền tải nhiều thông điệp cùng lúc và sự thay đổi liên tục của ngành quảng cáo truyền thông. Thay vào đó, các màn hình quảng cáo và hiển thị thông tin chuyên dụng, đặc biệt là màn hình quảng cáo dạng đứng gần như giải quyết được tất cả những vấn đề trên.