Báo giá màn hình Led THINKSTV đồng bộ

BÁO GIÁ MÀN HÌNH LED THINKSTV ĐỒNG BỘ

(Bảng báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá )

Báo giá Cabin Led nhôm đúc Đồng bộ chính hãng ThinkSTVpro-TH-C

Báo giá màn hình Led THINKSTV đồng bộ
Báo giá màn hình Led THINKSTV đồng bộ
Stt Mã Hàng Giá Đơn vị

tính

Ghi chú
1 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-C0.93 Liên Hệ VNĐ/m2
3 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-C1.25 Liên Hệ VNĐ/m2
4 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-C1.56 Liên Hệ VNĐ/m2
5 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-C1.875 Liên Hệ VNĐ/m2