Lưu trữ thẻ: màn hình quảng cáo 65inch

Thi công lắp đặt màn hình LCD 65 inch Hotel The Light

Khách sạn The Light đã cho lắp đặt màn hình quảng cáo LCD 65 inch[...]