Báo giá màn hình Led – Cabin LED thép có cánh cửa ThinkSTV Đồng bộ chính hãng ngoài trời

BÁO GIÁ MÀN HÌNH LED THINKSTV ĐỒNG BỘ

(Bảng báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá )

Báo giá Cabin Led thép có cánh cửa ThinkSTV Đồng bộ chính hãng ngoài trời

Stt Mã Hàng Giá Đơn vị

tính

Ghi chú
1 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-BO2.0Y Liên Hệ VNĐ/m2 Báo giá màn hình Led - Cabin LED thép có cánh cửa ThinkSTV Đồng bộ chính hãng ngoài trời

 

Module Led, bộ xử lý hình ảnh điều khiển, card điều khiển, nguồn Led, phần mềm, dây mạng đồng bộ cùng hãng sản xuất

2 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-BO2.5Y Liên hệ VNĐ/m2
3 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-BO3.0Y Liên Hệ VNĐ/m2
4 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-BO3.076Y Liên hệ VNĐ/m2
5 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-BO4.0Y Liên Hệ VNĐ/m2
6 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-BO5.0Y 30.500.000 VNĐ/m2
7 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-BO6.0Y 27.500.000 VNĐ/m2
8 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-BO6.67Y 26.000.000 VNĐ/m2
9 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-BO8.0Y 25.000.000 VNĐ/m2
10 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-BO10.0Y 23.500.000 VNĐ/m2