Báo giá màn hình Led ThinkSTV Đồng bộ chính hãng trong nhà và ngoài trời

BÁO GIÁ MÀN HÌNH LED THINKSTV ĐỒNG BỘ

Báo giá màn hình Led ThinkSTV Đồng bộ chính hãng trong nhà và ngoài trời
Báo giá màn hình Led ThinkSTV Đồng bộ chính hãng trong nhà và ngoài trời

(Bảng báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá )

Báo giá màn hình Led ThinkSTV Đồng bộ chính hãng trong nhà

Stt Mã Hàng Giá Đơn vị

tính

Ghi chú
1 Màn hình Led ThinkSTVpro P1.2 Liên Hệ VNĐ/m2 Module Led, bộ xử lý hình ảnhđiều khiển, card điều khiển, nguồn Led, phần mềm, dây mạng đồng bộ cùng hãng sản xuất
2 Màn hình Led ThinkSTVpro P1.25 Liên Hệ VNĐ/m2
3 Màn hình Led ThinkSTVpro P1.53 Liên Hệ VNĐ/m2
4 Màn hình Led ThinkSTVpro P1.66 Liên Hệ VNĐ/m2
5 Màn hình Led ThinkSTVpro P1.83 Liên Hệ VNĐ/m2
6 Màn hình Led ThinkSTVpro P1.86 Liên Hệ VNĐ/m2
7 Màn hình Led ThinkSTVpro P1.875 Liên hệ VNĐ/m2
8 Màn hình Led ThinkSTVpro P2.0 Liên hệ VNĐ/m2
9 Màn hình Led ThinkSTVpro P2.5 31,000,000 VNĐ/m2
10 Màn hình Led ThinkSTVpro P3.0 27,000,000 VNĐ/m2
11 Màn hình Led ThinkSTVpro P3.076 27,500,000 VNĐ/m2
12 Màn hình Led ThinkSTVpro P4.0 24,000,000 VNĐ/m2
13 Màn hình Led ThinkSTVpro P5.0 22,000,000 VNĐ/m2
14 Màn hình Led ThinkSTVpro P10.0 Liên hệ VNĐ/m2

 Báo giá màn hình Led ThinkSTV Đồng bộ chính hãng ngoài trời

Stt Mã Hàng Giá Đơn vị

tính

Ghi chú
1 Màn hình Led ThinkSTVpro P2.0 Liên Hệ VNĐ/m2 Module Led, bộ xử lý hình ảnhđiều khiển, card điều khiển, nguồn Led, phần mềm, dây mạng đồng bộ cùng hãng sản xuất
2 Màn hình Led ThinkSTVpro P2.5 Liên Hệ VNĐ/m2
3 Màn hình Led ThinkSTVpro P3.0 Liên Hệ VNĐ/m2
4 Màn hình Led ThinkSTVpro P3.076 Liên Hệ VNĐ/m2
5 Màn hình Led ThinkSTVpro P4.0 29,000,000 VNĐ/m2
6 Màn hình Led ThinkSTVpro P5.0 26,000,000 VNĐ/m2
7 Màn hình Led ThinkSTVpro P6.0 24,000,000 VNĐ/m2
8 Màn hình Led ThinkSTVpro P6.67 23,000,000 VNĐ/m2
9 Màn hình Led ThinkSTVpro P8.0 21,500,000 VNĐ/m2
10 Màn hình Led ThinkSTVpro P10.0 20,500,000 VNĐ/m2